Dane miesięczne sektora bankowego - lipiec 2019 r.

data aktualizacji 02 września 2019

Urząd KNF, dążąc do zapewnienia uczestnikom rynku najbardziej bieżącej i pełnej informacji o stanie sektora bankowego, począwszy od sierpnia 2019 r. rozszerza zakres danych prezentowanych w ramach opracowania Dane miesięczne sektora bankowego

Opracowanie w nowej wersji będzie zawierało zarówno dane tabelaryczne, prezentowane tak jak dotychczas, a dodatkowo zostanie wzbogacone o prezentację z syntetycznym opisem sytuacji sektora bankowego, zawierającą m.in. dane o strukturze i wynikach sektora, opis efektywności oraz płynności, a także wskazanie aktualnych trendów w sektorze bankowym.

Rozszerzone opracowanie Dane miesięczne sektora bankowego pozwoli z większą częstotliwością dostarczyć informacje, które do tej pory prezentowane były w raportach kwartalnych. 

Z uwagi na powyższe, Urząd KNF nie będzie publikował kwartalnych opracowań sektora bankowego.