Dane miesięczne sektora bankowego - lipiec 2023

data aktualizacji

Prezentacja dot. danych miesięcznych sektora bankowego będzie zaktualizowana po wyjaśnieniu wątpliwości sprawozdawczych.