Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 24 sierpnia 2018

Dane miesięczne sektora bankowego aktualne (po zmianach MSSF) – czerwiec 2018 r.

Dane miesięczne sektora bankowego do grudnia 2017 r. (dane archiwalne przed zmianami MSSF)