Dane kwartalne

data aktualizacji


Rok 2015 
Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2015

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2015

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2015

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2015

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne

Rok 2014
Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014
icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczneBiuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2014

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2014

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2014

icon_doc_pdf_small Spis tablic

icon_doc_pdf_small Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small Część D - Sprawozdanie statystyczne

Rok 2013

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2013

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2013

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2013

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne

Rok 2012

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2012

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2012

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2012

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2012

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne
Rok 2011

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2011

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2011

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2011

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne


Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2011

icon_doc_pdf_small  Spis tablic

icon_doc_pdf_small  Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  Część B - Zagregowane raporty finansowe
icon_doc_pdf_small  Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności
icon_doc_pdf_small  Część D - Sprawozdanie statystyczne