Dane kwartalne domów maklerskich - II kwartał 2022 roku

data aktualizacji

Dane kwartalne domów maklerskich publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają: 

  • zagregowany poziom funduszy własnych i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, 
  • zagregowaną wartość aktywów klientów domów maklerskich, 
  • zagregowaną wartość aktywów, 
  • zagregowaną wartość zobowiązań i kapitałów własnych, 
  • zagregowane przychody i koszty.