Dane kwartalne TFI - II kwartał 2022 roku

data aktualizacji

Dane kwartalne TFI publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają: 

  • aktywa, 
  • dane o kapitale własnym, 
  • zobowiązania, 
  • wybrane dane o kosztach i przychodach, 
  • aktywa zarządzane przez TFI.