Stopy zwrotu OFE za okres od 31-03-2015 do 30-03-2018 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE
14,384%
OFE PZU "Złota Jesień"
14,211%
PKO BP Bankowy OFE
12,500%
Allianz Polska OFE
12,008%
AXA OFE
11,660%
OFE Pocztylion
11,162%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
10,944%
Nationale-Nederlanden OFE
10,783%
Pekao OFE
9,885%
AEGON OFE
7,299%
Generali OFE
7,238%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

11,424%