Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 rok (EWPN)

data aktualizacji

Informujemy o publikacji Publicznego Stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 rok (EWPN).

EWPN za 2021 r., w części dotyczącej sprawozdawczości finansowej zawiera priorytety dotyczące zastosowania MSSF w zakresie:

  • uwzględnienia i ujawnienia skutków pandemii Covid-19,
  • uwzględnienia ryzyk związanych z klimatem i polityką klimatyczną,
  • ujawnienia informacji na temat zastosowania wymogów MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w zakresie ustalenia i ujęcia oczekiwanych strat kredytowych.
EWPN za 2021 r., w części dotyczącej sprawozdań niefinansowych zawiera priorytety dotyczące:
  • wpływu pandemii Covid-19,
  • ujawnień i polityk dotyczących wpływu działalności emitenta na zmiany klimatu oraz wpływu zmian klimatu na działalność emitenta,
  • ujawnień w oparciu art. 8 rozporządzenia o Taksonomii,
  • ujawnień zawierających APM.
Linki do stanowiska: