Rozważania o ujmowaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku wynikających z przeniesienia na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych

data aktualizacji 09 sierpnia 2019

15 lipca 2019 r. ESMA opublikowała na swojej stronie internetowej Publiczne stanowisko "Rozważania o ujmowaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku wynikających z przeniesienia na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych" (Considerations on recognition of deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses). Stanowisko w szczególności dotyczy oceny prawdopodobieństwa, że wystąpi przyszły dochód podatkowy, od którego będzie można odliczyć stratę oraz oceny, czy jednostka dysponuje przekonującymi dowodami na to, że osiągnie w przyszłości dochód podatkowy.

UKNF zwraca uwagę, że wymogi MSR 12 "Podatek dochodowy" dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku (DTA) mają dodatkowe znaczenie w przypadku jednostek opodatkowanych w jurysdykcjach, gdzie wykorzystanie ("odliczenie") strat podatkowych podlega ograniczeniom, tak jak ma to miejsce w Polsce.