Przydatne linki

data aktualizacji

Narodowy Bank Polski
http://www.nbp.pl/
e-mail: nbp@nbp.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny  
http://www.bfg.pl/
e-mail:kancelaria@bfg.pl

Związek Banków Polskich
http://www.zbp.pl/

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
http://www.kzbs.org/
e-mail:sekretariat@kzbs.org

Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska 
http://www.acipolska.pl/

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności
https://www.ponip.pl/

Polska Izba Ubezpieczeń
http://www.piu.org.pl/
e-mail::office@piu.org.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
http://www.pbuk.com.pl/
e-mail:pbuk@pbuk.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
http://www.ufg.pl/
e-mail: ufg@ufg.pl

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
http://www.pipuif.pl/
e-mail:henryka.plazinska@pipuif.pl

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
http://www.polbrokers.pl/
e-mail: polbrokers@polbrokers.pl

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 
http://www.pibuir.org.pl/
e-mail: info@pibuir.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
http://www.actuary.org.pl/

Stowarzyszenie Pro MOTOR
http://www.pro-motor.org/


Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
http://www.igte.com.pl/

Giełda Papierów Wartościowych
www.gpw.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
www.kdpw.pl
e-mail: kdpw@kdpw.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA 
www.irgit.pl
e-mail: irgit@irgit.pl

BondSpot SA
www.bondspot.pl
e-mail: bondspot@bondspot.pl

Towarowa Giełda Energii SA
www.polpx.pl
e-mail: polpx@polpx.pl

Izba Domów Maklerskich
www.idm.com.pl
e-mail: idm@qdnet.pl

Związek Maklerów i Doradców
www.zmid.org.pl
e-mail: biuro@zmid.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl
e-mail: biuro@sii.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl
e-mail: biuro@seg.org.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
www.izfa.pl
e-mail: poczta@izfa.pl

Rzecznik Finansowy
http://www.rf.gov.pl/

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
http://kpf.pl/
e-mail:awesolowska@kpf.pl

Business Centre Club
http://www.bcc.org.pl/
e-mail:biuro@bcc.org.pl

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
http://www.pkpplewiatan.pl/
mailto:lewiatan@pkpplewiatan.pl

Konfederacja Pracodawców Polskich
http://www.kpp.org.pl/
e-mail: kpp@kpp.org.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
www.paiz.gov.pl
e-mail: info@paiz.gov.plMinisterstwo Finansów RP

www.mofnet.gov.pl
e-mail: biuro.prasowe@mofnet.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju
http://www.mr.gov.pl/
e-mail: bpi@mg.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa
www.msp.gov.pl
e-mail: minister@msp.gov.pl


INSTYTUCJE MIĘDZYNARODOWE

Organization for Economic Co-operation and Development OECD
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
www.oecd.org

International Organisation of Pension Supervisors IOPS
(Międzynarodowe Organizacja Nadzorów Ubezpieczeń)
www.iopsweb.org

East-West Management Institute EWMI
(Organizacja Promująca Rozwój Gospodarczy)
www.ipls.org/about/ewmi.html

Investment & Pensions Europe IPE
www.ipe.com

International Insurance Foundation IIP
(Międzynarodowa Fundacja Ubezpieczeniowa) 
www.iifdc.org

International Accounting Standards Committee IASC
(Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości)
www.iasb.org

Financial Stability Board (FSB) (wcześniej FSF)
http://www.fsb.org/

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_pl

Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich  Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/


ZAGRANICZNE ORGANY NADZORU

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones SAFJP (Argentyna)
http://www.bcra.gob.ar/default.asp

Financial Market Authority (Austria)
www.fma.gv.at

National Bank of Belgium (Belgia)
https://www.nbb.be/en/language-picker

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Boliwia)
https://www.asfi.gob.bo/

Superintendencja de Administradoras de Fondos de Pensiones SAFP (Chile)
www.safp.cl

Cyprus Securities and Exchange Commission (Cypr)
www.cysec.gov.cy

Ministry of Finance (Czechy)
www.mfcr.cz

The Danish Financial Supervisory Authority (Dania)
www.ftnet.dk

Financial Supervision Authority (Estonia)
www.fi.ee

Insurance Supervisory Authority (Finlandia)
www.vakuutusvalvonta.fi

Financial Supervisory Authority (Finlandia)
http://www.fin-fsa.fi/en/Pages/default.aspx

Autorité de contrôle prudentiel (Francja)
www.acp.banque-france.fr

Ministry of the Economy, Finance and Industry (Francja)
https://www.economie.gouv.fr/welcome-to-the-french-ministry-for-the-economy-and-finance

General Accounting Office (Grecja)
www.efpolis.gr

Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (Hiszpania)
www.cnmv.es 

Netherlands Bank (Holandia)
https://www.dnb.nl/en/home/index.jsp

The Pensions Board (Irlandia)
www.pensionsboard.ie

Central Bank & Financial Services Authority (Irlandia)
www.centralbank.ie

Financial Services Agency (Japonia)
www.fsa.go.jp

Superintendencia de Pensiones  (Kostaryka)
www.bccr.fi.cr

Lithuanian Securities Commission (Litwa)
www.lb.lt

Commissariat aux Assurances  (Luksemburg)
www.commassu.lu

Financial and Capital Market Commission (Łotwa)
www.fktk.lv

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR (Meksyk)
www.consar.gob.mx

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Niemcy)
www.bafin.de  
 

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) (Norwegia)
https://www.finanstilsynet.no/ 
 

Instituto de Seguros de Portugal (Portugalia) 
www.isp.pt

Financial Services Board (Republika Południowej Afryki)
www.fsb.co.za

Ministry of Finance (Rosja)
www.minfin.ru

Superintendencia de Pensiones (Salwador) 
https://www.ssf.gob.sv/index.php/glosarios/392-pensiones

Monetary Authority of Singapore (Singapur)
www.mas.gov.sg

National Bank of Slovakia (Słowacja)
www.nbs.sk

Ministry of Finance (Słowenia)
http://www.mf.gov.si/en/

The Swedish Financial Supervisory Authority (Szwecja)
www.fi.se

Hungarian Financial Supervisory Authority (Węgry)
https://www.mnb.hu/en/supervision

Financial Conduct Authority (Wielka Brytania)
www.fca.org.uk

The Supervisory Body for Private Insurance (Włochy)
www.isvap.it