Rzecznik Etyki

data aktualizacji 14 czerwca 2017

W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego działa Rzecznik Etyki, który został wybrany przez pracowników UKNF w bezpośrednich i powszechnych wyborach.

Do zadań Rzecznika Etyki należy:

  • upowszechnianie zasad etycznych wśród pracowników Urzędu KNF,
  • zajmowanie stanowisk w skierowanych do niego sprawach indywidualnych,
  • prowadzenie mediacji na wniosek lub za zgodą zainteresowanych stron,
  • dokonywanie oceny adekwatności, kompletności i spójności Kodeksu etyki.


Funkcję Rzecznika Etyki pełni Wojciech Misiak, zatrudniony w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych UKNF.