Departament Informatyki (DIT)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Informatyki (DIT) należy projektowanie, realizacja, wdrażanie i utrzymanie usług teleinformatycznych Urzędu Komisji oraz zapewnienie ich poprawnego i nieprzerwanego działania, w szczególności:

  • zapewnienie funkcjonowania usług teleinformatycznych, zarówno w obszarze technologii, jak i w obszarze funkcjonalnym;
  • wyznaczanie kierunków rozwoju teleinformatycznego;
  • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie nowych usług informatycznych;
  • implementacja zmian i modyfikacji w istniejących systemach teleinformatycznych;
  • koordynowanie projektów teleinformatycznych;
  • zapewnienie wsparcia dla użytkowników sprzętu teleinformatycznego;
  • zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego;tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług utrzymania i rozwoju technologii informatycznych;
  • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zasad korzystania z infrastruktury teleinformatycznej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
  • współpraca z DCB w kształtowaniu strategii, polityk, zasad i standardów bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Urzędzie Komisji.