Departament Informatyki (DIT)

data aktualizacji

 • Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
 • Z-ca Dyrektora - Dariusz Kobusiński
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Do zadań Departamentu Informatyki (DIT) należy projektowanie, realizacja, wdrażanie i utrzymanie usług teleinformatycznych Urzędu Komisji oraz zapewnienie ich poprawnego i nieprzerwanego działania, w szczególności:

 • zapewnienie funkcjonowania usług teleinformatycznych, zarówno w obszarze technologii, jak i w obszarze funkcjonalnym;
 • wyznaczanie kierunków rozwoju teleinformatycznego;
 • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie nowych usług informatycznych;
 • implementacja zmian i modyfikacji w istniejących systemach teleinformatycznych;
 • koordynowanie projektów teleinformatycznych;
 • zapewnienie wsparcia dla użytkowników sprzętu teleinformatycznego;
 • zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego;tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług utrzymania i rozwoju technologii informatycznych;
 • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zasad korzystania z infrastruktury teleinformatycznej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
 • współpraca z DCB w kształtowaniu strategii, polityk, zasad i standardów bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Urzędzie Komisji.