Departament Zakupów (DZA)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Zakupów (DZA) należy centralizacja zakupów towarów i usług w Urzędzie Komisji oraz przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych w tym zamówień publicznych, w szczególności:

  • przygotowywanie planów zakupów towarów i usług, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji;
  • przygotowywanie, organizacja, prowadzenie postępowań zakupowych i negocjacji oraz nadzór nad ich realizacją;
  • dokonywanie scentralizowanych zakupów towarów i usług, w tym zakupów informatycznych, sprzętu i wyposażenia, produktów marketingowych, usług szkoleniowych i logistycznych, materiałów i usług poligraficznych, usług budowlanych, na potrzeby Urzędu Komisji;
  • prowadzenie bazy umów i dostawców;
  • zapewnianie bezstronności, przejrzystości i jasności kryteriów, w oparciu o które podejmowane są decyzje w procesie zakupowym.