Departament Licencji Bankowych (DLB)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Licencji Bankowych (DLB) należą zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności na rynku bankowym, w szczególności wykonywanie zadań dotyczących:

  • dopuszczania do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej na terytorium RP w formie banków, oddziałów instytucji kredytowych, działalności transgranicznej instytucji kredytowych, przedstawicielstw instytucji kredytowych, oddziałów
    i przedstawicielstw banków zagranicznych, w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych;
  • dopuszczania banków krajowych do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej za granicą w formie oddziału banku zagranicznego, oddziału instytucji kredytowej, przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedstawicielstwa instytucji kredytowej, działalności transgranicznej instytucji kredytowej;
  • nabywania lub obejmowania bezpośredniego lub pośredniego akcji lub praw z akcji banku krajowego, zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego, nakazu sprzedaży akcji banku krajowego, uchylenia zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku;
  • podziału i łączenia banku w formie spółki akcyjnej z innym bankiem lub instytucją kredytową lub nabycia przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części;
  • zmian statutów banków krajowych, wydania opinii wobec statutu banku państwowego oraz rozszerzenia terytorialnego zakresu działania banku spółdzielczego;
  • wniosku banku krajowego lub systemu ochrony zrzeszenia banków spółdzielczych
    w sprawach oceny odpowiedniości osób przeznaczonych do pełnienia funkcji prezesa zarządu banku, członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko istotne w działalności banków, dyrektora i jednego zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego, powiernika i zastępcy powiernika w banku hipotecznym.