Gabinet Komisji (GKO)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Gabinetu Komisji (GKO) należy zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego funkcjonowania Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego, w szczególności:

  • organizacyjna i logistyczna obsługa prac Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego;
  • koordynacja spraw związanych z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Komisji.