Departament Firm Inwestycyjnych (DIF)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Firm Inwestycyjnych (DIF) należy:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, bankami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, towarowymi domami maklerskimi oraz podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością agentów firmy inwestycyjnej i wykonywaniem zawodu przez maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych,
 • wykonywanie kontroli w:
  • bankach, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie:
   • prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie;
   • praktyk sprzedaży krzyżowej (cross selling) obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, lub instrumentów finansowych; 
  • w bankach, które są uprawnione do prowadzenia działalności z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie przepisów art. 88a – 88n ustawy – Prawo bankowe, odnoszących się do lokat strukturyzowanych.