Stanowisko UKNF ws. uprawnień banków do wykonywania czynności w ramach realizacji programu pomocowego „Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm jako elementu „Tarczy Antykryzysowej”

data aktualizacji

W związku z pytaniami środowiska bankowego w sprawie dopuszczalności wykonywania czynności w ramach realizacji programu pomocowego „Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm, jako elementu rządowej „Tarczy Antykryzysowej” przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w Polsce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyraża stanowisko, że w obecnym stanie prawnym banki są uprawnione do nieodpłatnego wykonywania takich czynności bez konieczności zamieszczania w statucie odrębnych zapisów w tym zakresie. Podstawą wykonywania takich czynności będzie wówczas stosowna umowa banku z Polskim Funduszem Rozwoju. Wykonywanie takich czynności nie należy do przedmiotu działalności banków, który to element musi być precyzyjnie wyodrębniony i określony w statucie każdego banku i którego zakres jest określony przez ustawę – Prawo bankowe lub inne właściwe przepisy prawa.