Komunikat KNF ws. powierzania przez BGK innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania (realizacja jednego z elementów "Tarczy Antykryzysowej")

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 17 kwietnia 2020 r. w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, finansowanej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. 

Fundusz Gwarancji Płynnościowych powstał w celu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw w obliczu sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i negatywnych skutków dla przedsiębiorców spowodowanych utrudnieniem dostępu do niezbędnego finansowania zewnętrznego w celu utrzymania płynności. Dla zapewnienia przedsiębiorcom szerokiego dostępu do kredytów z gwarancjami udzielanymi z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, BGK wdraża sprawdzony już w praktyce model współpracy z bankami kredytodawcami tj. umowę portfelowej linii gwarancyjnej. Do wejścia w życie zawartych przez BGK z Bankami Kredytującymi umów portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, a tym samym zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z gwarancji przez przedsiębiorców, na warunkach dostosowanych do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, niezbędne było wyrażenie przez KNF zgody na powierzanie przez BGK innym bankom, na podstawie art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania w odniesieniu do tych kredytów.