Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat UKNF dotyczący Stanowiska ESMA – obowiązki sprawozdawcze w zakresie wykonywania zleceń (best execution)

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 31 marca 2020 r. Stanowisko dotyczące obowiązków sprawozdawczych związanych z wykonywaniem zleceń (best execution).

UKNF popiera stanowisko ESMA i oczekuje, że:

  • Firmy (w tym firmy inwestycyjne, banki, inne podmioty świadczące uregulowane w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi usługi: wykonywania zleceń, przyjmowania zleceń do wykonania, zarządzania portfelem instrumentów finansowych) opublikują roczną informację, o której mowa w RTS 28 (Rozporządzenie delegowane UE 2017/576), wymaganą na dzień 30 kwietnia 2020 r., nie później niż w dniu 30 czerwca 2020 r., 
  • Systemy wykonywania zleceń (w tym systemy obrotu, podmioty systematycznie internalizujące transakcje, animatorzy rynku i inni dostawcy płynności) – opublikują kwartalne raporty zgodnie z wymogami RTS 27 (Rozporządzenie delegowane UE 2017/575) wymagane na dzień 31marca 2020 r. tak szybko jak jest to możliwe, jednak nie później niż w następnym wymaganym terminie raportowym tj. 30 czerwca 2020 r.,
  • Podmioty zobowiązane na mocy RTS 27 oraz RTS 28 powinny rejestrować przypadki podjęcia decyzji o opóźnionym przekazywaniu informacji.
Do pobrania

Komunikat UKNF dotyczący Stanowiska ESMA – obowiązki sprawozdawcze w zakresie wykonywania zleceń (best execution)

plik .pdf, 432,4kB
Pobierz