Komunikat KNF ws. kredytów objętych gwarancją BGK

data aktualizacji 20 marca 2020

Komunikat KNF ws. powierzania przez BGK innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK (realizacja jednego z elementów „Tarczy Antykryzysowej”).

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2020 r. w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, zwanej również PLD, finansowanej z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Decyzja KNF ma związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów i była niezbędna do wejścia w życie aneksów do zawartych przez BGK z Bankami Kredytującymi umów portfelowej linii gwarancji de minimis, a tym samym zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z gwarancji przez przedsiębiorców z sektora MŚP, na warunkach dostosowanych do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Zgodnie z decyzją Bank Gospodarstwa Krajowego może zwiększyć maksymalną wartość gwarancji de minimis z 60% do 80% kwoty kredytu oraz wydłużyć maksymalny okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego do 39 miesięcy.