Komunikat UKNF w sprawie praktycznych aspektów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że podmioty wpisane do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (zarządzający ASI) do dnia 30 września 2019 r. są zobowiązane do przesłania do UKNF sprawozdań okresowych za rok 2019 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Podmioty wpisane do rejestru zarządzających ASI w IV kwartale 2019 r. nie mają obowiązku przesyłania sprawozdań okresowych za 2019 r.

Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego polega na przesłaniu przez zarządzających ASI za pośrednictwem ESPI sprawozdań okresowych zarządzających ASI oraz każdej zarządzanej ASI.