Plan działań Komisji Nadzoru Finansowego na 2020 rok w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

data aktualizacji 17 grudnia 2019