Elektroniczny formularz do powiadamiania o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych (na podstawie art. 19 MAR)

data aktualizacji

21 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomi na swojej stronie internetowej elektroniczny formularz, za pomocą którego osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane będą mogły składać powiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Rozwiązanie to umożliwi składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej. Jest to odpowiedź UKNF na oczekiwanie uczestników rynku, aby w jak największym stopniu ułatwiać realizację obowiązków regulacyjnych.

W dotychczasowej formie powiadomienia o transakcjach można będzie składać na adres e-mail:notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl tylko do 31 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR należy wypełniać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, przygotowanego przez UKNF.

Jednocześnie od 1 stycznia 2020 r. UKNF uruchomi adres awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Będzie on obsługiwał wyłącznie notyfikacje „w trybie awaryjnym”, czyli w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.