Komunikat z 46. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019 r.

data aktualizacji 07 listopada 2019