Komunikat z 43. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 września 2019 r.

data aktualizacji 24 września 2019