Dodatkowe numery telefonów uruchomione przez UKNF w związku z awarią infrastruktury operatora telekomunikacyjnego

data aktualizacji 01 lutego 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w związku z awarią w obrębie infrastruktury operatora telekomunikacyjnego T-Mobile, mogą występować problemy z uzyskaniem połączenia na numery stacjonarne Urzędu.

Urząd uruchomił dodatkowe numery telefonów, które służą do komunikacji zastępczej.

 • Departament Licencji Bankowych (DLB) - 668860807
 • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK) - 668860887
 • Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS) -  668860925
 • Departament Inspekcji Bankowych (DIB) - 728321635
 • Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI) - 668860815
 • Departament Firm Inwestycyjnych (DIF) -  668860875
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF) - 601616133
 • Departament Spółek Publicznych (DSP) - 691956470
 • Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu (DIR) - 728321642
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) - 668860788
 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM) - 784688990
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) - 668860861
 • Departament Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą (DRW) - 660544191
 • Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT) - 538890675
 • Departament Prawny (DPP) - 668860838
 • Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych (DPS) - 514956520
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) - 728979526
 • Departament Komunikacji Społecznej (DKS) - 882437061
 • Departament Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI) - 532166680
 • Gabinet Komisji (GKO) - 668860800
 • Recepcja - 668927768
 • Infolinia - 532759941
 • Infolinia ESPI/PORTAL - 728321645