Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Wyniki PKO Banku Polskiego oraz Pekao SA w europejskich testach stresu

Data aktualizacji:
Informujemy, że dostępne są wyniki europejskich testów warunków skrajnych (stress tests) zainicjowanych i koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA). W badaniu EBA bezpośrednio uczestniczyły dwa banki z Polski: PKO Bank Polski SA oraz Pekao SA.

Tegoroczne badanie przeprowadzono na próbie 48 europejskich banków, obejmujących łącznie około 70% aktywów bankowych w Unii Europejskiej oraz Norwegii. Testy warunków skrajnych są narzędziem nadzorczym, które służy oszacowaniu wypłacalności banków w przypadku wystąpienia teoretycznego szoku makroekonomicznego (m. in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego).

Pomimo zastosowania dodatkowego szoku makroekonomicznego dla Polski, zakładającego znaczne osłabienie gospodarcze (spadek PKB Polski w okresie prognozy, tj. w latach 2018-2020), wyniki stress testów wskazują na wysoką odporność polskich banków.

Więcej informacji o testach warunków skrajnych dostępnych jest na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Sytuacja polskiego systemu bankowego

Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna, czemu sprzyjało zarówno utrzymujące się wysokie tempo wzrostu, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, jak i poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.

W ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF polityka dywidendowa przy jednocześnie zyskownym sektorze umożliwia budowę odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (scenariusz szokowy) pozwalają na stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych.
Do pobrania

Wyniki PKO Banku Polskiego oraz Pekao SA w europejskich testach stresu

plik .pdf, 521,9kB
Pobierz