Cofnięcie zezwolenia wobec zakładu ubezpieczeń NOVIS

data aktualizacji

Decyzją z 1 czerwca 2023 r. Narodowy Bank Słowacji (Národná banka Slovenska – NBS) cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poist’ovňa a.s. (NOVIS). 

NOVIS jest zakładem ubezpieczeń na życie zarejestrowanym od 2014 roku na Słowacji i podlegającym nadzorowi NBS. NOVIS prowadził działalność transgraniczną w ramach swobody przedsiębiorczości w Austrii, Czechach i Niemczech, a także w ramach swobody świadczenia usług w Finlandii, Islandii, Litwie, Polsce, Szwecji, Węgrzech oraz we Włoszech. 

Powodem decyzji NBS o wycofaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez NOVIS było nieprzestrzeganie dyrektywy Wypłacalność II w zakresie wymogów kapitałowych, zarządzania ryzykiem oraz w związku ze zmianami warunków umów ubezpieczeń. Decyzja o wycofaniu zezwolenia dla NOVIS obowiązuje od 5 czerwca 2023 r., tj. od dnia, w którym NBS poinformował o niej na stronie internetowej (komunikat w języku angielskim). 

Od dnia obowiązywania decyzji, NOVIS nie może zawierać nowych umów ubezpieczeń. Nie wpływa ona jednak na ważność i obowiązywanie dotychczas zawartych umów ubezpieczeń. W przypadku wątpliwości, posiadacze zakupionych polis ubezpieczeniowych powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z ubezpieczycielem, czyli firmą NOVIS. Ubezpieczeni mogą także zwrócić się z pytaniami dotyczącymi polis do słowackiego organu nadzoru: https://nbs.sk/en/about-the-bank/contact/

UKNF pozostaje w kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Narodowym Bankiem Słowacji oraz organami nadzoru ubezpieczeniowego z państw członkowskich UE, w których dystrybuowane były produkty NOVIS.

Tłumaczenie komunikatu NBS na język polski dostępne do pobrania.