Odwieszenie obrotu akcjami spółki New Tech Capital SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 1 czerwca 2023 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę:
  • New Tech Capital SA
Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło w związku z opublikowaniem przez spółkę zaległego raportu okresowego.  
Odwieszenie nastąpiło 2 czerwca 2023 r.