Odwieszenia obrotu akcjami spółki ASM Group

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 25 maja 2023 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • ASM Group SA

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło w związku z opublikowaniem przez spółkę wszystkich zaległych raportów okresowych.  

Odwieszenie nastąpiło 26 maja 2023 r.