W sprawie Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Marii Mzyk oraz Karoliny Mzyk-Callias NSA orzekł na korzyść KNF

data aktualizacji

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił 4 skargi kasacyjne wniesione od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez: Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Marię Mzyk oraz Karolinę Mzyk-Callias.

Decyzją z 3 grudnia 2019 r. KNF nałożyła kary pieniężne w wysokościach:

  • 800 000 zł na Daniela Mzyka,
  • 1 000 000 zł na Edmunda Mzyka,
  • 100 000 zł na Marię Mzyk
  • 800 000 zł na Karolinę Mzyk-Callias,

za brak zawiadomienia KNF i spółki publicznej Yawal SA o zmianach udziałów w Yawal SA w latach 2009-2011.

Wyrokiem z 28 lipca 2022 r. NSA oddalił wszystkie wspomniane skargi kasacyjne. Tym samym decyzja KNF z 3 grudnia 2019 r. stała się prawomocna.