Wyniki klientów na rynku Forex

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia wyniki klientów osiągnięte na rynku Forex za rok 2021 oraz cztery poprzednie lata.