Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2022 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sebastian Potyralski – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Konrada Jarosława Jędroszki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach
 • Jarosława Stanisława Pawelca na stanowisko Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

 • Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z Bankiem Spółdzielczym w Koszęcinie
 • Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z Bankiem Spółdzielczym w Teresinie

Połączenia odbywają się za zgodą banków przejmowanych i przejmujących, wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja zapoznała się z:

 • informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych - informacja cykliczna kwiecień 2022
 • informacją w sprawie wywiązywania się przez inwestorów ze zobowiązań składanych w postępowaniach w związku z nabyciem akcji banku oraz utworzeniem banku krajowego (według stanu na 31 grudnia 2021 r.)
 • informacją w sprawie projektu Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym
 • raportem na temat procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2021 r.