Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami Energoinstal SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Energoinstal SA w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości zaległych raportów okresowych, tj. skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 r.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło od dnia 23 czerwca 2022 r.