Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2022 r.

Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Marzeny Łaskiej-Bierły na stanowisko Prezesa Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu
 • Jolanty Bogusławy Szewczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jeleśni
 • Andrzeja Żakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

 • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” (kasa przejmująca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. ks. Franciszka Blachnickiego (kasa przejmowana).

Połączenie odbywa się za zgodą obu Kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez: 

 • PayPro SA z siedzibą w Poznaniu 

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługę wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (kredyt płatniczy)

 • Conotoxia sp. z o.o z siedzibą w Zielonej Górze

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługi wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy o usługach płatniczych

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

 • Swissmed Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Gdańsku – z dniem 14 czerwca 2022 r.

5. Komisja zapoznała się z:

 • raportem o sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2021 r.
 • informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na koniec marca 2022 r.
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2022 r.

plik .pdf, 431,5kB
Pobierz