NSA uwzględnił skargę KNF ws. Waluciarz.pl SA

data aktualizacji

21 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną KNF dot. Waluciarz.pl SA (obecnie Apollo Group SA). Tym samym uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Zaskarżony przez KNF wyrok WSA uchylał decyzję KNF cofającą zezwolenie na świadczenie przez Waluciarz.pl SA usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. 

W uzasadnieniu wyroku NSA przychylił się do zarzutów KNF oraz wskazał na brak rozpoznania przez sąd I instancji istoty sprawy. Zdaniem NSA sąd I instancji nie wyjaśnił, jakie powody miałyby świadczyć o tym, że decyzja KNF cofająca Waluciarz.pl SA zezwolenie nie jest zgodna z  prawem.

Uzasadniając wyrok, NSA potwierdził, że cofnięcie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, które było przedmiotem decyzji KNF, jest środkiem nadzoru, mającym oddziaływać zabezpieczająco, gdyż ma on przeciwdziałać prowadzeniu działalności bez spełnienia określonych przepisami warunków jej podjęcia i prowadzenia.

Z pełnym uzasadnieniem wyroku o sygnaturze II GSK 1057/21 można zapoznać się w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D0DE97A5A0