Komunikat dotyczący wydania ostatecznej decyzji ws. Exito Broker sp. z o.o.

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 10 grudnia 2021 r. ostateczną decyzję nakładającą na Exito Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Broker”)

  • karę pieniężną w wysokości 65 000 zł za wykonywanie czynności brokerskich przy pomocy osób niewpisanych do rejestru brokerów lub niespełniających wymogu, o którym mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  • karę pieniężną w wysokości 35 000 zł za niejasne i nierzetelne informowanie klientów o faktycznej roli osoby współpracującej z Brokerem w procesie dystrybucji ubezpieczeń i charakterze zleconych jej czynności, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń