Komunikat dotyczący wydania decyzji ws. Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 17 grudnia 2021 r. decyzję nakładającą na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) 

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 162 000 zł za ogółem 28 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Towarzystwo podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.