Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 stycznia 2022 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 
 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych 
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z przechowywaniem lub rejestrowaniem instrumentów finansowych.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółkom:
 • Radpol SA z siedzibą w Człuchowie – z dniem 4 lutego 2022 r.
 • PGS Software SA z siedzibą we Wrocławiu – z dniem 25 stycznia 2022 r. 
3. Komisja zapoznała się z informacją:
 • o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2021 roku