Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2021 r.

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Agnieszki Piechuckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowie
 • Ewy Cichockiej na stanowisko Prezesa Zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku
 • Jadwigi Kaszubowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

 • Banku Spółdzielczego w Węgorzewie z Bankiem Spółdzielczym w Mikołajkach
 • Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym
 • Banku Rumia Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Łebie
 • Mazovia Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach
 • Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z Bankiem Spółdzielczym w Żytnie i Bankiem Spółdzielczym we Mstowie
 • Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z Bankiem Spółdzielczym w Wiskitkach

Wola połączenia została wyrażona przez wszystkie wymienione strony w stosowych uchwałach.

3. Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o dopuszczeniu języka angielskiego jako języka innego niż język polski, w jakim można sporządzać dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dotyczące dystrybuowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej detalicznego produktu zbiorowego inwestowania (PRIP), o którym mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia PRIIP1, typu Exchange Traded Fund (ETF).

Decyzja dotyczy tylko instrumentów ETF. W odniesieniu do PRIP niebędących ETF obowiązuje zasada wyrażona w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP, z której wynika, że KID dotyczący PRIP będący przedmiotem dystrybucji na terytorium RP należy sporządzić w języku polskim.

Decyzja Komisji umożliwia dystrybucję instrumentów ETF na podstawie KID sporządzonym w języku angielskim wyłącznie tym klientom, którzy oświadczą, że posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie informacji zawartych w KID w języku angielskim.

4. Komisja zapoznała się z informacją:

 • na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych - informacja cykliczna 09 2021
 • na temat przeglądu rynków finansowych, w celu identyfikacji grup spełniających kryteria konglomeratu finansowego według stanu na 31 grudnia 2020 r.
 • w sprawie prac organu nadzoru i zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń
 • w sprawie „Planu działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2022 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”
 • o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2021 r.
__________________

1
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2021 r.

plik .pdf, 437,5kB
Pobierz