Komunikat KNF ws. wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych oraz wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 28 września 2018 r. do 30 września 2021 r.

data aktualizacji