Komunikat KNF w sprawie zamiaru nabycia udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. przez Quercus Agent Transferowy sp. z o.o.

data aktualizacji

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego zamiaru bezpośredniego nabycia 120 100 udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Quercus Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i udziału w kapitale zakładowym Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.