Komunikat KNF ws. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Michała Polza, byłego członka rady nadzorczej Wilbo SA

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z dnia 12 marca 2021 r., nakładającej na Michała Polza, byłego członka rady nadzorczej Wilbo SA, karę pieniężną w wysokości 30 000 złotych.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja KNF z 12 marca 2021 r. nie jest ostateczna.