Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki International Personal Finance PLC

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lipca 2021 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki

  • International Personal Finance PLC, w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości zaległego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2021 roku.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło od dnia 29 lipca 2021 r.