Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami Noble Financials SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2021 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Noble Financials SA w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2020 r oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło od dnia 17 czerwca 2021 r.