Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych1
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego „PA-CO-BANK” w Pabianicach (bank przejmowany).

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziałów w kapitale zakładowym PayPro SA.

3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziałów w kapitale zakładowym eCard SA.

4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia udziałów krajowej instytucji płatniczej – „PayLane” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników lub udziałów w kapitale zakładowym „PayLane” sp. z o. o.

5.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – BillBird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziałów w kapitale zakładowym BillBird SA.

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce: 

 • Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” SA z siedzibą w Kruszwicy (z dniem 24 czerwca 2021 r.)

7.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • PKO BP Bankowy Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

8.    Komisja zapoznała się z:

 • informacją na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec marca 2021 r.
 • informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2021 r.
______________________
1
K. Budzich nie brał udziału w głosowaniu pkt. 7b komunikatu.