Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) informuje o złożeniu przez Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 13 maja 2021r., zgodnie z którą:

  • cofnięto zezwolenie Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych; 
  • nałożono na Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). 

Ograniczenie zezwolenia oraz kara pieniężna zostały nałożone w konsekwencji licznych naruszeń, jakich dopuścił się dom maklerski, które koncentrowały się na działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych.