Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 marca 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Alior Banku SA,
 • Wojciecha Hanna na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: 

 • Markowi Lusztynowi funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku SA.
3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń SA.

4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA.

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę statutów:

 • AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
 • AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego,
 • PPK Pocztylion 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065 Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych.