Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ws. Michała Kobusa – prezesa zarządu Prime Selection Dom Maklerski SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała w dniu 26 lutego 2021 r. ostateczną decyzję:

  • utrzymującą w mocy w całości decyzję z dnia 22 grudnia 2020 r. :
    • nakładającą na Michała Kobusa – prezesa zarządu Prime Selection Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 300 000 zł w związku ze stwierdzeniem, że Michał Kobus jako prezes zarządu Prime Selection Dom Maklerski SA ponosi odpowiedzialność za naruszenia przepisów regulujących prowadzenie działalności maklerskiej, jakich dopuścił się Prime Selection Dom Maklerski SA poprzez świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych w sposób naruszający obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny
  • umarzającą postępowanie w  pozostałej części

Po rozpoznaniu wniosku Michała Kobusa o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja uznała, że zarzuty podniesione przez Michała Kobusa są niezasadne i podjęła decyzję o utrzymaniu w  mocy w całości decyzji wydanej w pierwszej instancji.