Komunikat UKNF ws. działalności podmiotów prowadzących działalność maklerską spoza Unii Europejskiej

data aktualizacji

Podmioty z siedzibą poza Unią Europejską mogą prowadzić na terytorium Polski działalność maklerską wyłącznie w formie oddziału. Prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia Komisji i wpisu do rejestru KNF. 

Jeśli nie możesz znaleźć podmiotu za pomocą wyszukiwarki dostępnej pod linkiem https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow, oznacza to, że nie jest on uprawniony do świadczenia usług maklerskich na terenie Polski a KNF nie nadzoruje jego działalności. Wyjątkiem od opisanego wymogu jest sytuacja gdzie klient ze swojej wyłącznej inicjatywy zwraca się z prośbą o zawarcie określonej transakcji jednak pod warunkiem, że nie dochodzi do niej w odpowiedzi na działania marketingowe podejmowane przez taką firmę.

Po zakończeniu okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii tj. po 31 grudnia 2020 r. w UE zaobserwowano pewne niewłaściwe praktyki polegające na nadużywaniu wyjątku opisanego powyżej. 

Działania te polegają na reklamowaniu usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych przez podmioty spoza UE a następnie zachęcaniu inwestora do złożenia oświadczenia, że do transakcji doszło z jego inicjatywy. W tym celu często wykorzystywanym narzędziem jest wyskakujące okienko online „zgadzam się”, w których klienci oświadczają, że każda transakcja jest wykonywana z wyłącznej inicjatywy klienta. Podpisanie takiego oświadczenia ma być potwierdzeniem, że klient samodzielnie znalazł firmę, z którą zawiera umowę i nie otrzymał wcześniej żadnych reklam czy propozycji skorzystania z jej usług.

Jeśli podmiot spoza UE pozyskuje klientów w Unii, promuje lub reklamuje usługi inwestycyjne na terytorium UE, jego usługi nie powinny być uznawane za świadczone z wyłącznej inicjatywy klienta. Dzieje się tak bez względu na jakąkolwiek klauzulę umowną lub jakiekolwiek oświadczenie, że firma sprzedała produkt inwestycyjny w reakcji na wyłączną inicjatywę klienta. 

Na nieprawidłowe praktyki w tym zakresie uwagę zwróciła również ESMA w komunikacie dostępnym pod linkiem: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-firms-mifid-ii-rules-reverse-solicitation.