Komunikat KNF ws. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Piotra Olszewskiego i Tomasza Olszewskiego

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 29 października 2020 r. nakładającej kary pieniężne na: 

I.    Tomasza Olszewskiego w wysokości 80 tysięcy złotych oraz 

II.    Piotra Olszewskiego w wysokości 40 tysięcy złotych 

w związku z niedokonaniem przez nich zawiadomienia o:

  • zwiększeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów MINOX SA z siedzibą w Warszawie (Spółka) powyżej 20%,

  • zmniejszeniu w dniu 9 lipca 2018 r. łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 20%.