Zatwierdzenie prospektu Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowego FIZ

data aktualizacji